Jongerenraad Wageningen

Category: Adviezen

Jongerenraad Wageningen adviseert gemeente over sociale media contact tussen gemeente en jongeren.

De Jongerenraad Wageningen heeft 22 november 2017 op het gemeentehuis het adviesrapport sociale media contact tussen gemeente en jongeren overhandigd aan wethouder Lara de Brito. De Jongerenraad wil hiermee duidelijk maken op welke manieren Wageningse jongeren via sociale media het beste te bereiken zijn en op welke manier zij graag contact willen hebben met de gemeente.

Voor het advies heeft de Jongerenraad internetresearch gedaan op de sociale mediakanalen van de gemeente, een viertal medewerkers van de gemeente geïnterviewd en een enquête gehouden onder de leerlingen van het Pantarijn.

De jongerenraad adviseert de gemeente meer aandacht aan hun sociale mediakanalen te spenderen om beter in contact  te kunnen komen met jongeren.

Vicevoorzitter Hannah Zandbergen is tevreden over het advies:

”We hebben erg hard gewerkt aan dit adviesrapport. Ik ben daarom ook erg blij met de betrokkenheid van de gemeente.”

 

Jongerenraad Wageningen adviseert Startpunt Wageningen

De Jongerenraad Wageningen heeft woensdag 21 september op het kantoor van Startpunt Wageningen een adviesrapport overhandigd aan Startpunt manager Jolanda van Keulen en wethouder Lara de Brito. De Jongerenraad wil hiermee een aantal verbeterpunten voor het Startpunt duidelijk maken.

In het advies heeft de Jongerenraad op verschillende manieren het Startpunt benaderd, om zo op meerdere vlakken advies te kunnen geven. Een aantal punten van aandacht waren het verbeteren van anonimiteit, meer kennis over veelvoorkomende problemen en de bekendheid onder jongeren. Om dit te verbeteren zouden ze bijvoorbeeld tijdens pauzes in scholen gaan staan.

Voorzitter Anne Meekel is tevreden over het advies:

“Het Startpunt was erg enthousiast over het advies en gaan het zeker menemen om het Startpunt verder uit te werken tot een plek waar iedere Wageninger terecht kan met vragen”.

Overhandiging Advies Startpunt

Overhandiging Advies Startpunt

Jongerenraad Wageningen adviseert gemeente en scholen over verkeer

De Jongerenraad Wageningen heeft woensdag 20 februari in haar vergadering een adviesrapport overhandigd aan wethouder Han ter Maat en donderdag 4 februari aan de directeuren van de verschillende basisscholen. In het advies wordt de drukte die zich ’s ochtends rond de scholen afspeelt belicht. Voor dit advies heeft de Jongerenraad met bijbehorend beeldmateriaal laten zien waar er gevaren spelen rond de scholen. Ook kwam zij met een oplossing via haar actie ‘Het beste idee van Wageningen’. De scholen zouden op verschillende tijden kunnen beginnen om de verschillende verkeersstromen uit elkaar te halen.  Voorzitter Jelle Besseling is tevreden over het advies:

“Er is veel moeite in gestoken, maar we hebben wel duidelijk kunnen maken waar wij het probleem zien. We hopen dat het advies opgepakt wordt door de verschillende betrokkenen, dit zou namelijk voordelig uitpakken voor ons allemaal.”

Het advies is erg positief ontvangen en de betrokken partijen zijn samen aan het kijken of ze de oplossing kunnen realiseren.jongerenraad-overhandigt-advies-aan-han-ter-maat

Jongerenraad beloont Beste Idee van Wageningen

De Jongerenraad Wageningen heeft een aantal weken geleden voor de tweede maal de actie Het Beste Idee van Wageningen georganiseerd. Jongeren konden een idee insturen om Wageningen te verbeteren en de winnaar kreeg een mooie prijs. Met ongeveer 50 deelnames was het moeilijk kiezen, maar vorige week werd Nicole Hartmann (links op de foto) als winnaar uitgeroepen. Zij kreeg van voorzitter Frank Reijbroek (rechts op de foto) een prachtige Bluetooth speaker! Haar idee ging over het aanpakken van de verkeersproblematiek rond de Tarthorst en Hollandseweg. Zij wil dit doen door basisscholen, Pantarijn en de Wageningen Universiteit op verschillende tijden te laten beginnen ‘s ochtends. De Jongerenraad beloonde haar, omdat haar idee een originele en simpele oplossing is voor een groot probleem in Wageningen. Haar idee zal nu door de Jongerenraad onder de aandacht worden gebracht bij de gemeente en scholen.

Jongerenraad adviseert gemeente en Pantarijn over jeugdhulp

De Jongerenraad Wageningen heeft woensdag 2 juli in haar vergadering een adviesrapport overhandigd aan wethouder Lara de Brito en directeur van het Pantarijn Stella Efdé. Het advies betrof de rol van het Pantarijn in de preventie in signalering van problemen bij jongeren. Voor dit advies heeft de Jongerenraad enquêtes en interviews afgenomen bij leerlingen en docenten van de verschillende Wageningse locaties van het Pantarijn. Aan de hand hiervan zijn twee hoofdpunten geformuleerd: de rol van de mentor moet vergroot worden en er moet meer bekendheid komen voor de zorgmogelijkheden die het Pantarijn biedt. Voorzitter Frank Reijbroek is tevreden over het advies:

“Het was een lastige klus, maar deze punten kwamen zeer duidelijk naar voren. Ik denk dat het Pantarijn een goede rol kan spelen binnen de jeugdhulp, als dit advies goed ter harte genomen wordt.”

Het advies werd enthousiast ontvangen door de wethouder De Brito en directeur Efdé. Beiden gaven aan ermee aan de slag te gaan.

Frank Rijenbroek overhandigt het advies aan Lara de Brito en Stella Efdé.

Frank Rijenbroek overhandigt het advies aan Lara de Brito en Stella Efdé.

Copyright © 2023 Jongerenraad Wageningen

Theme by Anders NorenUp ↑