De Jongerenraad Wageningen heeft woensdag 21 september op het kantoor van Startpunt Wageningen een adviesrapport overhandigd aan Startpunt manager Jolanda van Keulen en wethouder Lara de Brito. De Jongerenraad wil hiermee een aantal verbeterpunten voor het Startpunt duidelijk maken.

In het advies heeft de Jongerenraad op verschillende manieren het Startpunt benaderd, om zo op meerdere vlakken advies te kunnen geven. Een aantal punten van aandacht waren het verbeteren van anonimiteit, meer kennis over veelvoorkomende problemen en de bekendheid onder jongeren. Om dit te verbeteren zouden ze bijvoorbeeld tijdens pauzes in scholen gaan staan.

Voorzitter Anne Meekel is tevreden over het advies:

“Het Startpunt was erg enthousiast over het advies en gaan het zeker menemen om het Startpunt verder uit te werken tot een plek waar iedere Wageninger terecht kan met vragen”.

Overhandiging Advies Startpunt

Overhandiging Advies Startpunt