De Jongerenraad Wageningen is een adviesorgaan binnen de gemeente Wageningen dat sinds oktober 2006 gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeente en aan alle organisaties binnen de grenzen van de gemeente Wageningen.

Wij willen van Wageningen een leukere stad maken om in te wonen en we proberen om jongeren meer inspraak te geven in beslissingen van de gemeente. Dit doen wij door middel van adviezen, maar ook door het aandragen van ideeën en het organiseren van activiteiten. Op die manier hebben we in de afgelopen jaren al veel bereikt.

Om te zien wie er al lid is van de Jongerenraad klik je hier!

Op deze pagina staat wanneer de volgende vergadering is.