JR Wageningen

Author: jrwageningensite (page 1 of 2)

JR Wageningen is weer actief en zoekt leden!

Tijdens corona heeft de Jongerenraad een tijd stil gelegen, maar nu zijn we met een groep enthousiaste jongeren weer bezig om wageningse jongeren meer inspraak te geven in de lokale politiek. We vergaderen elke dinsdagavond.

Ben je tussen de 14 en 27 jaar, en wil je meepraten? Neem dan contact op via jrwageningen@gmail.com.

Secretaris wissel

Per 3 februari 2019 krijgt de Jongerenraad Wageningen krijgt een nieuwe secretaris. Juliette van Daelen zal Ivan Dekker vervangen en de taak als nieuwe secretaris gaan vervullen.

Juliette Dealen over haar nieuwe functie:

“Ik vind het fijn dat ik meer verantwoordelijkheid op me kan nemen in de jongerenraad, dit bied mij kansen om mezelf binnen en buiten de jongerenraad verder te ontwikkelen.”

Het nieuwe bestuur van de Jongerenraad bestaat vanaf 3 februari bestaat uit Dagmar Boekhorst(voorzitter), Hannah Zandbergen(vicevoorzitter), Niamah Jarrallah (penningmeester) en Juliette Daelen(secretaris).

 

Voorzitterswissel

Woensdag 13 december was de laatste vergadering voor Anne Meekel, ex-voorzitter van de Jongerenraad Wageningen. Na twee jaar lidmaatschap van de Jongerenraad en anderhalf jaar voorzitterschap werd het tijd om het stokje over te dragen. Ze studeert ondertussen in Amsterdam en kan dit helaas niet meer combineren met de raad. Dagmar Boekhorst is de nieuwe voorzitter en kijkt er erg naar uit om het heft in handen te nemen. Allereerst hoopt ze dat ze de Jongerenraad een net zo enthousiaste en gezellige groep kan houden en ze wil zorgen dat de communicatie, zowel intern als extern, even goed of zelfs beter wordt.

Door deze uitstraling hoop ik dat er nog meer nieuwe leden zich bij ons komen aansluiten. Ik wil graag de invloed van de jongeren binnnen de gemeente Wageningen vergroten en persoonlijk denk ik ook veel te kunnen leren van mijn voorzitterschap.

Aldus Dagmar, de nieuwe voorzitter van de Jongerenraad van Wageningen.

De officiële handdruk tussen Anne (links) en Dagmar (rechts)

Jongerenraad Wageningen adviseert gemeente over sociale media contact tussen gemeente en jongeren.

De Jongerenraad Wageningen heeft 22 november 2017 op het gemeentehuis het adviesrapport sociale media contact tussen gemeente en jongeren overhandigd aan wethouder Lara de Brito. De Jongerenraad wil hiermee duidelijk maken op welke manieren Wageningse jongeren via sociale media het beste te bereiken zijn en op welke manier zij graag contact willen hebben met de gemeente.

Voor het advies heeft de Jongerenraad internetresearch gedaan op de sociale mediakanalen van de gemeente, een viertal medewerkers van de gemeente geïnterviewd en een enquête gehouden onder de leerlingen van het Pantarijn.

De jongerenraad adviseert de gemeente meer aandacht aan hun sociale mediakanalen te spenderen om beter in contact  te kunnen komen met jongeren.

Vicevoorzitter Hannah Zandbergen is tevreden over het advies:

”We hebben erg hard gewerkt aan dit adviesrapport. Ik ben daarom ook erg blij met de betrokkenheid van de gemeente.”

 

Promotieactie Jeugdlintjes

Op zaterdag 7 oktober heeft de Jongerenraad van Wageningen een promotieactie gehouden voor de jeugdlintjes, een initiatief vanuit de gemeente Wageningen waarbij jongeren die een bijzonderen prestatie hebben verricht gehuldigd kunnen worden door de burgemeester. Omdat het om echte kanjers gaat, deelden de leden van de raad Kanjerkoeken uit. Om een uur ’s middags werd de promotieactie afgetrapt door wethouder Gudden die een koek en een flyer mocht ontvangen van Anne en Dagmar. Daarna hielp hij de leden een handje door vol enthousiasme op de voorbijgaande mensen af te stappen. De leden zelf waren met volgeladen dienbladen over het gehele marktplein te vinden. Veel mensen vonden het een onwijs goed initiatief om jongeren die het écht verdiend hebben op deze manier in het zonnetje te zetten. Aan het eind van de middag zijn er meer dan tweehonderd koeken uitgedeeld.

Anne: “Ik hoop echt dat mensen de tijd gaan nemen om om zich heen te kijken en na te denken over wat voor mooie dingen sommige jongeren doen voor anderen. Natuurlijk hopen we middels deze actie heel veel aanmeldingen te krijgen voor een jeugdlintje.”

Vlnr: Anne Meekel (voorzitter Jongerenraad Wageningen), wethouder Dennis Gudden, Dagmar Boekhorst (enthousiast lid Jongerenraad)

Vice-voorzitter- en secretariswissel

Jongerenraad Wageningen krijgt een nieuwe vicevoorzitter en secretaris
Per 5 juli zal het bestuur van de Jongerenraad Wageningen twee nieuwe leden kennen. Hannah Zandbergen zal de rol van vicevoorzitter vervullen en Ivan Dekker wordt de nieuwe secretaris. Elte Hillekens, die voorheen zowel vicevoorzitter en secretaris was, neemt afscheid van de functies omdat ze Wageningen achter zich gaat laten. Ze heeft zich ruim twee jaar ingezet voor de Jongerenraad, waarvan één jaar in de eerdergenoemde functies.

Elte: “Ik vind het heel jammer om de Jongerenraad achter te laten, maar ik weet dat hij in goede handen is. Hannah en Ivan zijn beide hardwerkende leden met veel potentie en ze zullen een enorme toegevoegde waarde zijn voor de Jongerenraad.”

Het nieuwe bestuur van de Jongerenraad bestaat per 5 juli uit Anne Meekel(voorzitter), Hannah Zandbergen(vicevoorzitter), Nicholas Henon(penningmeester) en Ivan Dekker(secretaris).

Jongerenraad Wageningen adviseert Startpunt Wageningen

De Jongerenraad Wageningen heeft woensdag 21 september op het kantoor van Startpunt Wageningen een adviesrapport overhandigd aan Startpunt manager Jolanda van Keulen en wethouder Lara de Brito. De Jongerenraad wil hiermee een aantal verbeterpunten voor het Startpunt duidelijk maken.

In het advies heeft de Jongerenraad op verschillende manieren het Startpunt benaderd, om zo op meerdere vlakken advies te kunnen geven. Een aantal punten van aandacht waren het verbeteren van anonimiteit, meer kennis over veelvoorkomende problemen en de bekendheid onder jongeren. Om dit te verbeteren zouden ze bijvoorbeeld tijdens pauzes in scholen gaan staan.

Voorzitter Anne Meekel is tevreden over het advies:

“Het Startpunt was erg enthousiast over het advies en gaan het zeker menemen om het Startpunt verder uit te werken tot een plek waar iedere Wageninger terecht kan met vragen”.

Overhandiging Advies Startpunt

Overhandiging Advies Startpunt

Voorzitterswissel 2016

Afgelopen vergadering is Jelle helaas als voorzitter afgetreden. Ook Jean-Luc laat de taak als vice-voorzitter achter zich. Anne en Elte gaan de taken opvangen, waarbij Anne de nieuwe voorzitter wordt en Elte de vice-voorzitter. Ze hebben er beide erg veel zin in, maar gaan Jelle en Jean-Luc zeker missen, samen met de andere leden die het afgelopen jaar de Jongerenraad verlaten hebben. Anne:

“Ik kijk ernaar uit om het heft in handen te nemen en, samen met alle leden van de Jongerenraad Wageningen, de stem van alle jongeren in Wageningen nog beter te laten horen.”

Bekijk ook het artikel in Hoog en Laag.

Geslaagd jubileum voor Jongerenraad Wageningen

1 april 2016 bestond de Jongerenraad Wageningen 10 jaar en dat is goed gevierd. Een nieuw logo, een feest voor alle jongeren in Wageningen en gezellige reünie met oud-leden zorgden voor een mooi festijn.

In haar nieuwe kleur, donkerblauw, heeft de Jongerenraad Wageningen een uitstekend feest neergezet voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De jeugd uit Wageningen heeft gezellig met zijn allen kunnen dansen op de muziek van een plaatselijke DJ in ’t Gat te Wageningen.

“Het is mooi om te zien dat iedereen zich heeft vermaakt, je merkt echt dat ze blij zijn dat er eindelijk iets te doen is voor hen in Wageningen.”

Aldus Inge, die actief was betrokken bij de organisatie van het feest.

 

Jongerenraad Wageningen adviseert gemeente en scholen over verkeer

De Jongerenraad Wageningen heeft woensdag 20 februari in haar vergadering een adviesrapport overhandigd aan wethouder Han ter Maat en donderdag 4 februari aan de directeuren van de verschillende basisscholen. In het advies wordt de drukte die zich ’s ochtends rond de scholen afspeelt belicht. Voor dit advies heeft de Jongerenraad met bijbehorend beeldmateriaal laten zien waar er gevaren spelen rond de scholen. Ook kwam zij met een oplossing via haar actie ‘Het beste idee van Wageningen’. De scholen zouden op verschillende tijden kunnen beginnen om de verschillende verkeersstromen uit elkaar te halen.  Voorzitter Jelle Besseling is tevreden over het advies:

“Er is veel moeite in gestoken, maar we hebben wel duidelijk kunnen maken waar wij het probleem zien. We hopen dat het advies opgepakt wordt door de verschillende betrokkenen, dit zou namelijk voordelig uitpakken voor ons allemaal.”

Het advies is erg positief ontvangen en de betrokken partijen zijn samen aan het kijken of ze de oplossing kunnen realiseren.jongerenraad-overhandigt-advies-aan-han-ter-maat

Olderposts

Copyright © 2024 JR Wageningen

Theme by Anders NorenUp ↑