De Jongerenraad Wageningen heeft 22 november 2017 op het gemeentehuis het adviesrapport sociale media contact tussen gemeente en jongeren overhandigd aan wethouder Lara de Brito. De Jongerenraad wil hiermee duidelijk maken op welke manieren Wageningse jongeren via sociale media het beste te bereiken zijn en op welke manier zij graag contact willen hebben met de gemeente.

Voor het advies heeft de Jongerenraad internetresearch gedaan op de sociale mediakanalen van de gemeente, een viertal medewerkers van de gemeente geïnterviewd en een enquête gehouden onder de leerlingen van het Pantarijn.

De jongerenraad adviseert de gemeente meer aandacht aan hun sociale mediakanalen te spenderen om beter in contact  te kunnen komen met jongeren.

Vicevoorzitter Hannah Zandbergen is tevreden over het advies:

”We hebben erg hard gewerkt aan dit adviesrapport. Ik ben daarom ook erg blij met de betrokkenheid van de gemeente.”