De Jongerenraad Wageningen heeft woensdag 20 februari in haar vergadering een adviesrapport overhandigd aan wethouder Han ter Maat en donderdag 4 februari aan de directeuren van de verschillende basisscholen. In het advies wordt de drukte die zich ’s ochtends rond de scholen afspeelt belicht. Voor dit advies heeft de Jongerenraad met bijbehorend beeldmateriaal laten zien waar er gevaren spelen rond de scholen. Ook kwam zij met een oplossing via haar actie ‘Het beste idee van Wageningen’. De scholen zouden op verschillende tijden kunnen beginnen om de verschillende verkeersstromen uit elkaar te halen.  Voorzitter Jelle Besseling is tevreden over het advies:

“Er is veel moeite in gestoken, maar we hebben wel duidelijk kunnen maken waar wij het probleem zien. We hopen dat het advies opgepakt wordt door de verschillende betrokkenen, dit zou namelijk voordelig uitpakken voor ons allemaal.”

Het advies is erg positief ontvangen en de betrokken partijen zijn samen aan het kijken of ze de oplossing kunnen realiseren.jongerenraad-overhandigt-advies-aan-han-ter-maat