De Jongerenraad Wageningen heeft woensdag 2 juli in haar vergadering een adviesrapport overhandigd aan wethouder Lara de Brito en directeur van het Pantarijn Stella Efdé. Het advies betrof de rol van het Pantarijn in de preventie in signalering van problemen bij jongeren. Voor dit advies heeft de Jongerenraad enquêtes en interviews afgenomen bij leerlingen en docenten van de verschillende Wageningse locaties van het Pantarijn. Aan de hand hiervan zijn twee hoofdpunten geformuleerd: de rol van de mentor moet vergroot worden en er moet meer bekendheid komen voor de zorgmogelijkheden die het Pantarijn biedt. Voorzitter Frank Reijbroek is tevreden over het advies:

“Het was een lastige klus, maar deze punten kwamen zeer duidelijk naar voren. Ik denk dat het Pantarijn een goede rol kan spelen binnen de jeugdhulp, als dit advies goed ter harte genomen wordt.”

Het advies werd enthousiast ontvangen door de wethouder De Brito en directeur Efdé. Beiden gaven aan ermee aan de slag te gaan.

Frank Rijenbroek overhandigt het advies aan Lara de Brito en Stella Efdé.

Frank Rijenbroek overhandigt het advies aan Lara de Brito en Stella Efdé.