JR Wageningen

Page 2 of 2

Jongerenraad beloont Beste Idee van Wageningen

De Jongerenraad Wageningen heeft een aantal weken geleden voor de tweede maal de actie Het Beste Idee van Wageningen georganiseerd. Jongeren konden een idee insturen om Wageningen te verbeteren en de winnaar kreeg een mooie prijs. Met ongeveer 50 deelnames was het moeilijk kiezen, maar vorige week werd Nicole Hartmann (links op de foto) als winnaar uitgeroepen. Zij kreeg van voorzitter Frank Reijbroek (rechts op de foto) een prachtige Bluetooth speaker! Haar idee ging over het aanpakken van de verkeersproblematiek rond de Tarthorst en Hollandseweg. Zij wil dit doen door basisscholen, Pantarijn en de Wageningen Universiteit op verschillende tijden te laten beginnen ‘s ochtends. De Jongerenraad beloonde haar, omdat haar idee een originele en simpele oplossing is voor een groot probleem in Wageningen. Haar idee zal nu door de Jongerenraad onder de aandacht worden gebracht bij de gemeente en scholen.

Jongerenraad adviseert gemeente en Pantarijn over jeugdhulp

De Jongerenraad Wageningen heeft woensdag 2 juli in haar vergadering een adviesrapport overhandigd aan wethouder Lara de Brito en directeur van het Pantarijn Stella Efdé. Het advies betrof de rol van het Pantarijn in de preventie in signalering van problemen bij jongeren. Voor dit advies heeft de Jongerenraad enquêtes en interviews afgenomen bij leerlingen en docenten van de verschillende Wageningse locaties van het Pantarijn. Aan de hand hiervan zijn twee hoofdpunten geformuleerd: de rol van de mentor moet vergroot worden en er moet meer bekendheid komen voor de zorgmogelijkheden die het Pantarijn biedt. Voorzitter Frank Reijbroek is tevreden over het advies:

“Het was een lastige klus, maar deze punten kwamen zeer duidelijk naar voren. Ik denk dat het Pantarijn een goede rol kan spelen binnen de jeugdhulp, als dit advies goed ter harte genomen wordt.”

Het advies werd enthousiast ontvangen door de wethouder De Brito en directeur Efdé. Beiden gaven aan ermee aan de slag te gaan.

Frank Rijenbroek overhandigt het advies aan Lara de Brito en Stella Efdé.

Frank Rijenbroek overhandigt het advies aan Lara de Brito en Stella Efdé.

Newer posts »

Copyright © 2024 JR Wageningen

Theme by Anders NorenUp ↑