JR Wageningen

Category: Binnen de JR

Voorzitterswissel

Woensdag 13 december was de laatste vergadering voor Anne Meekel, ex-voorzitter van de Jongerenraad Wageningen. Na twee jaar lidmaatschap van de Jongerenraad en anderhalf jaar voorzitterschap werd het tijd om het stokje over te dragen. Ze studeert ondertussen in Amsterdam en kan dit helaas niet meer combineren met de raad. Dagmar Boekhorst is de nieuwe voorzitter en kijkt er erg naar uit om het heft in handen te nemen. Allereerst hoopt ze dat ze de Jongerenraad een net zo enthousiaste en gezellige groep kan houden en ze wil zorgen dat de communicatie, zowel intern als extern, even goed of zelfs beter wordt.

Door deze uitstraling hoop ik dat er nog meer nieuwe leden zich bij ons komen aansluiten. Ik wil graag de invloed van de jongeren binnnen de gemeente Wageningen vergroten en persoonlijk denk ik ook veel te kunnen leren van mijn voorzitterschap.

Aldus Dagmar, de nieuwe voorzitter van de Jongerenraad van Wageningen.

De officiële handdruk tussen Anne (links) en Dagmar (rechts)

Vice-voorzitter- en secretariswissel

Jongerenraad Wageningen krijgt een nieuwe vicevoorzitter en secretaris
Per 5 juli zal het bestuur van de Jongerenraad Wageningen twee nieuwe leden kennen. Hannah Zandbergen zal de rol van vicevoorzitter vervullen en Ivan Dekker wordt de nieuwe secretaris. Elte Hillekens, die voorheen zowel vicevoorzitter en secretaris was, neemt afscheid van de functies omdat ze Wageningen achter zich gaat laten. Ze heeft zich ruim twee jaar ingezet voor de Jongerenraad, waarvan één jaar in de eerdergenoemde functies.

Elte: “Ik vind het heel jammer om de Jongerenraad achter te laten, maar ik weet dat hij in goede handen is. Hannah en Ivan zijn beide hardwerkende leden met veel potentie en ze zullen een enorme toegevoegde waarde zijn voor de Jongerenraad.”

Het nieuwe bestuur van de Jongerenraad bestaat per 5 juli uit Anne Meekel(voorzitter), Hannah Zandbergen(vicevoorzitter), Nicholas Henon(penningmeester) en Ivan Dekker(secretaris).

Voorzitterswissel 2016

Afgelopen vergadering is Jelle helaas als voorzitter afgetreden. Ook Jean-Luc laat de taak als vice-voorzitter achter zich. Anne en Elte gaan de taken opvangen, waarbij Anne de nieuwe voorzitter wordt en Elte de vice-voorzitter. Ze hebben er beide erg veel zin in, maar gaan Jelle en Jean-Luc zeker missen, samen met de andere leden die het afgelopen jaar de Jongerenraad verlaten hebben. Anne:

“Ik kijk ernaar uit om het heft in handen te nemen en, samen met alle leden van de Jongerenraad Wageningen, de stem van alle jongeren in Wageningen nog beter te laten horen.”

Bekijk ook het artikel in Hoog en Laag.

Copyright © 2024 JR Wageningen

Theme by Anders NorenUp ↑